Contacte:
Apartat de correus, 114
08349 Cabrera de Mar
Tel. 672 673 760
correu@galerada.cat

  

publicacions

publicacions

traduccions

serveis editorials


Distribuïdora:
NUS DE LLIBRESServeis editorials

Edició de llibres, revistes, tríptics,
cartells, targetons i programes
(disseny, maquetació i impressió)

Anàlisi dels originals rebuts, adequació del cost econòmic i adaptació formal de la publicació a l’ús i al públic posteriors.

Creació de línees gràfiques específiques per a col·leccions de llibres.

Composició i maquetació dels textos segons la línia gràfica establerta.

Revisió d’estil i ortogràfica dels textos.

Coordinació i realització del seguiment del procés industrial (disseny de cobertes i interior, preimpressió, gravació d’imatges, impressió, enquadernació i transport)El vostre cistell  


Loading